Election 2018 : Déclaration du Chargé d’Affaires Américain Stuart Wilson

Au nom du people Américain, je voudrais vous féliciter, peuple de Madagascar, pour avoir célébré votre devoir civique afin d’élire votre futur président.  Durant les 150 dernières années, les Etats-Unis se sont tenus aux côtés de Madagascar, en soutien à la démocratie.  Nous nous réjouissons d’avoir observé une élection dépourvue de provocation et de violence.  Dès qu’un candidat soit légitimement élu et aura prêté serment, il sera de votre devoir de tenir le président nouvellement élu redevable pour assurer que l’état de droit et la bonne gouvernance soient respectés.  Et, nous, les Etats-Unis, restons aux côtés de nos amis Malagasy, prêts à être votre partenaire pour les 150 prochaines années et plus.

Fanambaran’ny Mpiandraiki-draharahan’ny Masoivoho Amerikana Stuart Wilson

Amin’ny anaran’ny vahoaka Amerikana no hiarahabako anareo vahoaka Malagasy tamin’ny nanatanterahanareo ny adidy amin’ny maha-olompirenena anareo tamin’ny alalan’ny fifidianana ny Filoham-pirenenareo vaovao. Tao anatin’ny 150 taona izao no efa niara-dia tamin’i Madagasikara hatrany i Etazonia ho fanohanana ny demokrasia. Nahafaly anay ny nandray anjara tamin’ny fanarahamaso ny fifidianana tsy nahitana fihantsiana na herisetra. Rehefa voafidy ara-dalàna sy mahavita ny fianianany ny Filoha vaovao, dia adidinareo ny mitaky ny tamberinandraikitra avy aminy mba hiantohana ny fanajana ny tany tan-dalàna sy fitondrana tsara tantana. Izahay Amerikana dia hitoetra eo anilanareo Malagasy namanay hatrany ary maneho ny fahavononanay ny mbola hiara-hiasa aminareo ao anatin’ny 150 taona mihoatra manaraka