Death of an American Diplomat in Antananarivo, Madagascar

Nous sommes profondément attristés de confirmer qu’un diplomate Américain a été retrouvé mort dans sa résidence tard dans la nuit du vendredi 21 septembre.

Nos profondes sympathies accompagnent la famille et la communauté de l’Ambassade des États-Unis à Antananarivo.  Les enquêteurs Américains ainsi que les autorités locales Malagasy ont ouvert une enquête sur le cas, et un suspect est actuellement en détention.

Par respect pour la famille du défunt ainsi que pour les procédures d’enquête, le Département d’Etat n’aura pas plus de commentaire pour le moment.


Amin’alahelo lehibe no anamafisanay fa nisy diplomaty Amerikana hita maty tao amin’ny  trano fonenany ny alin’ny zoma 21 Septambra lasa teo.

Miombona alahelo tanteraka amin’ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa rehetra eo anivon’ny Masoivoho Amerikana Antananarivo izahay.  Efa nanokatra fanadihadiana ny mpanao famotorana Amerikana sy ny Manam-pahefana Malagasy ary efa misy olona ahiahiana notazonina am-ponja ankehitriny.

Ho fanajana ny fianakavian’ny maty ary indrindra koa ny fizotry ny fanadihadiana, dia izay ihany aloha no vaovao azon’ny Departemantam-panjakana ampitaina hatreto.